Aggatorps by och gårdar - Historik.


Storgården (Storegården) och Lillgården (Lillegården)

 

 • Historiskt låg Aggatorp inom det vikingatida landskapet Aspeland, ett av de troligen 12 små länderna som bildade landskapet Småland.
 • Senare låg Aggatorp inom den administrativa enheten "Aspelands härad". Häraderna hade större självstyre och betydelse inom Smålands landskap, jämfört med vad som var fallet inom andra svenska landskap.
 • När de medeltida landskapen 1634 ersattes av de nya svenska länen, som indelning av Sverige, kom Aggatorp att hamna inom Kalmar län. 
 • Aggatorp ligger i Virserums socken. År 1862 bildades "Virserums landskommun", vilken uppgraderades till "Virserums köping" 1956, och uppgick i storkommunen Hultsfred 1971.
 • Den äldsta bevarade uppteckningen av namnet Aggatorp är enligt ortnamnsregistret från den 15 april 1358.
 • Historiskt bestod Aggatorp av 1½ hemman (Storgården, resp. Lillgården). Storgården var såkallat "rusthåll", medan Lillgården var strörote till Holm. 
 • Omkring år 1800 genomfördes storskifte i Aggatorp, vilket medförde att man fick bättre indelning av åkermarken. 
 • Vid Laga Skifte 1884 delades Storgården (Aggatorp nr.1) upp i 7 egna gårdar, medan Lillgården (Aggatorp nr.2) delades upp i 4 egna gårdar. Storgården behöll dock sitt husartorp (soldattorp) i gemensam ägo, fram till 1919, då den marken delades upp. 
 • Vattennivån i Briddsjön sänktes någon gång före 1917. Syftet var att få mer odlingsbar och näringsrik mark, vilket man också fick. Landvinningarna delades upp 1920. Med traktorernas och konstgödningens intåg blev dock den vunna marken allt mindre värdefull, och beskogades. 
 • I början av 1900-talet byggdes den smalspåriga järnvägen mellan Åseda och Virserum. Spåren drogs tvärs genom Aggatorp, söder om den befintliga bebyggelsen. Man byggde även en station och ett litet stationssamhälle i Aggatorp, invid Briddsjön. Stationen döptes dock till Mosstorp. 
 • Den gård vi (Karin & Johan) brukar i dag, är en av de gårdar som bildades ur den historiska "Aggatorps storgård". På den karta som upprättades på 1790-talet, inför Storskiftet 1800 benämnes gården i skifteshandlingarna "Kronoskatterusthåll C". Dåvarande ägare hette Daniel Sjölin, gården var 1/4 mantal stor. Arealen på vår gård har i princip varit oförändrad sedan Laga skiftet 1884 (cirka 40 ha / 79 tunnland). Här har funnits 8 kor och två hästar, samt höns och gris. Kor fanns senast 1999 i ladugården, resp. senast 2011 i hagarna. För tillfället har vi inga djur varken i ladugården, eller i hönshuset, men det är tänkt att bli så snart byggnaderna är upprustade. I första hand får, och/eller getter, samt höns är det tänkt.