Välkommen till Aggatorp!

Byn Aggatorp ligger i östra Småland, strax söder om Virserum (Hultsfreds kommun, Kalmar län).  

Vid en av gårdarna bor Karin & Johan, samt barnen Måns (född 2013) och Lovisa (född 2015).   

På våra cirka 40 hektar bedriver vi småskaligt jord- och skogsbruk, med bibehållet kulturlandskap. Fokus på små, lätta, och smidiga maskiner för Småländska förhållanden. Maskiner som kan köras på små vägar och bruka små åkrar från 2,0 hektar, ned till 0,1 hektar. 

Karin har ett deltidsarbete utanför gården. Johan sköter gården i kombination med att arbeta som konsult mot verkstadsindustri, utföra maskinreparationer, m.m..  

Johan är godkänd för F-skatt, och har sin huvudsakliga inkomst i det egna företaget. 


Bilder

Aggatorp ("Kornåkern") 2016-07-19

Varje år producerar vi soltorkat hö till försäljning. Det brukar vi göra snarast möjligt efter sommarsolståndet (midsommar). Exakt vecka beror på väderleken. Vi slår hö med slåtterbalk och pressar höet till småbalar (mått: 100×50×30 cm / genomsnittsvikt: 8,5 kg per styck). Metoden är energieffektiv med låg bränsleförbrukning. Tack vare balsamlaren kan en ensam person utföra allt arbete på åkern själv. 


Aggatorp 2023-10-20

Finhuggen träflis. I detta fall tillredd av trädgrenar, men vi producerar även flis tillredd av trädstammar. Vi har egen traktordriven flismaskin för upp till ø250 mm grova stockar. Den där vagnen rymmer 1,3 kubikmeter flis, struket mått. 


 Aggatorp 2020-03-15

Att gräva med tandad gripskopa fungerar utmärkt bra när det är trångt, som här när man gräver nära vägen. Kranen kan svängas runt hela traktorn, och gripskopan är runtomsvängande. 

Smidigt att lasta på minidumper (ICOM DR12 -1961).  


Aggatorp 2016-02-16

Skotning av björkmassa. I samband med en tät gallring på vår fastighet anlitade vi en Rottne H8-skördare, som avverkade cirka 100m³ fub (björkmassa, barrmassa, timmer, samt bränsleved). Skotningen utförde vi själva med vår lilla gallringsskotare. Maskinen är byggd på ett traktorgrävarchassie (MF203mk2) av ANA i Nyköping 1966. Total vikt utan last cirka 4,5 ton. Lastkapacitet 7 ton.  

Efter att vi köpt maskinen har den genomgått en rad förbättringar. Vagnen är omställbar för att utan problem transportera 2-6 meter, långa stockar (i undantagsfall upp till 9 m). Maskinen har fått ett nykonstruerat balans-cylindersystem mellan traktor och vagn. Den har fått förstärkta, och mer servicevänliga hydrauliska fjäderben till banden. Dessutom förstärkt draganordning med bättre markfrigång. -Med mera...

 

Aggatorp  ("Kornåkern")  2013-06-22

Överblivet vallgräs krossas ned för att bli gröngödsling för kommande år. Maskinen arbetar 1,6m brett i 3,5 km/tim, vilket under gynnsammaste omständigheter innebär en kapacitet på cirka ett tunnland (½ hektar) per timme. 

 

Aggatorp, hösten 2014

Efter 24 år och nära 30.000 mil (300.000 km) på mätaren var den ganska nergången. Under sommaren har vi renoverat vår VW Transporter.  

  

Aggatorp ("Bohlet") 2015-10-20

Grävaggregat Ham-Jern 120, årsmodell 1962, som ursprungligen suttit bakpå en Nuffield-traktor. Det finns förutom den här grävskopan även en smalskopa, samt en stolpskopa till den. 

Minidumper ICOM DR12, årsmodell 1961. Liten smidig fyrhjulsdriven minidumper med trevägstipp och schaktblad. 


 

 Aggatorp 2020-05-25

Aggatorp 2014-09-17

BM 350 Boxer, årsmodell 1965, som utsprungligen varit kopplad framför en dumper BM 630 (Livab DD10B). Traktorn har vi utrustat med hitchkrok, samt vagn med Sörlingflak och Focokran. Lastar cirka 7 ton. Vagnen har drivning på hjulen, tryckluftshydrauliska bromsar, samt trevägstipp. Under 2020 transporterade vi hela 158,33 ton grus av olika slag, från bergtäkten i Näshult med detta ekipage. Grus som nu ligger på skogsväg, upplagsplats, och ladugårdsplan.