Aggatorps by och gårdar - Historik.

 • Historiskt låg Aggatorp inom det vikingatida landskapet Aspeland, ett av de troligen 12 små länderna som bildade landskapet Småland.
 • Senare låg Aggatorp inom den administrativa enheten "Aspelands härad". Häraderna hade större självstyre och betydelse inom Smålands landskap, jämfört med vad som var fallet inom andra svenska landskap.
 • När de medeltida landskapen 1634 ersattes av de nya svenska länen, som indelning av Sverige, kom Aggatorp att hamna inom Kalmar län. 
 • Aggatorp ligger i Virserums socken. År 1862 bildades "Virserums landskommun", vilken uppgraderades till "Virserums köping" 1956, och uppgick i storkommunen Hultsfred 1971.
 • Den äldsta bevarade uppteckningen av namnet Aggatorp är enligt ortnamnsregistret från den 15 april 1358. Ortnamnet syftar på mansmanet "Agge", ett smeknamn för till exempel "Agmunder". Benämningen Torp betyder på medeltidssvenska en nyuppförd och självständig gård. 
 • Omkring år 1800 genomfördes storskifte i Aggatorp, vilket medförde att man fick bättre indelning av åkermarken. 
 • Vid Laga Skifte 1884 delades Kronoskatterusthållet Storgården (Aggatorp nr.1) upp i 7 hemman (självständiga gårdar), medan Lillgården (Aggatorp nr.2) delades upp i 4 hemman. Storgården behöll dock sitt husartorp (soldattorp) i gemensam ägo, fram till 1919, då den marken delades upp. 
 • Vattennivån i Briddsjön (i äldre tid kallad "Aggatorpssjön") sänktes någon gång före 1917. Syftet var att få mer odlingsbar och näringsrik mark, vilket man också fick. Landvinningarna delades upp 1920. Med traktorernas och konstgödningens intåg blev dock den vunna marken allt mindre värdefull, och beskogades. 
 • I början av 1900-talet byggdes den smalspåriga järnvägen mellan Åseda och Virserum. Spåren drogs tvärs genom Aggatorp, söder om den befintliga bebyggelsen. Man byggde även en station och ett litet stationssamhälle i Aggatorp, invid Briddsjön. Stationen döptes dock till Mosstorp. 
 • Den gård vi (Karin & Johan) brukar i dag, är en av de gårdar som bildades ur den historiska "Aggatorps storgård". Vid Laga Skiftet var gården 3/16 mantal stor. Arealen på vår gård har i princip varit oförändrad sedan Laga skiftet 1884 (cirka 40 ha / 79 tunnland). Här har funnits 8 kor och två hästar, samt höns och gris. 
 • Vår gård Aggatorp 1:6 är delägare med 12,5 % i bysamfälligheten ("allmänningen") Aggatorp S:1. Tyvärr är den i likhet med så många andra samfälligheter bristfälligt utmärkt i den digitala kartan. Därför gjorde vi en egen en studie för att lättare få överblick över både bysamfälligheten och officialservituten (se PDF:er här intill).